Kućanski uređaji, televizori i zasloni

Kada će nove energetske oznake biti dostavljene od strane proizvođača/dobavljača i kada se moraju koristiti u trgovinama i na internet stranicama?

Postojeći uređaji koji se postavljaju na tržište i prodaju krajnjim kupcima prije i nakon 1.11.2020. godine

Tijekom četveromjesečnog prijelaznog perioda između 1.11.2020. i 28.2.2021. godine:

 • Dobavljači moraju ponovno registrirati proizvod u EPREL bazi podataka korištenjem nove energetske oznake prema zahtjevima nove regulative
 • Dobavljači moraju dostaviti staru i novu energetsku oznaku te novi informacijski list sa novim proizvodima
 • Dobavljači, na zahtjev distributera, moraju dostaviti novu energetsku oznaku za proizvode na skladištu distributera

Tijekom perioda od 14 radnih dana između 1.3.2021. i 18.3.2021. godine:

 • Stare energetske oznake se moraju zamijeniti sa novim
 • Posebni zahtjevi za isticanje nove energetske oznake: dobavljač će ili istiskati novu energetsku oznaku na pakiranje ili je priložiti uz pakiranje. Ukoliko je proizvod jedino izložen u originalnom pakiranju na prodajnom mjestu distributer mora osigurati vidljivost energetske oznake kupcima
 • Posebni zahtjevi u slučaju prodaje na daljinu ili Internet prodaju: Za sve informacije o proizvodu koje se pružaju na webu, strelica s razredom energetske učinkovitosti i rasponom istih razreda mora se postaviti uz proizvod. Informacije o proizvodu moraju se potrošaču dostaviti na papiru ili putem web stranica dobavljača

Novi uređaji koji se postavljaju na tržište poslije 1.11.2020. godine, ali se prodaju krajnjim kupcima poslije 1.3.2021. godine

Od 1.11.2020. godine i poslije:

 • Dobavljači registriraju proizvod u EPREL bazu podataka sa novom energetskom oznakom i informacijskim listom prema zahtjevima nove regulative.

Od 1.3.2021. godine: 

 • Proizvodi u prodaji imanju novu energetsku oznaku i ona je istaknuta na prodajnim mjestima i na Internet stranicama
 • U slučaju prodaje na daljinu ili Internet prodaje dodatni posebni zahtjevi objašnjeni su u tekstu iznad
 • Posebni zahtjevi za isticanje energetske oznake objašnjeni su u tekstu iznad

Uređaji koji se trenutno prodaju na tržištu do 1.11.2020., ali nisu prisutni na tržištu nakon 1.11.2020. godine te u slučaju da dobavljač više nije aktivan

Od 1.3.2021. do 30.11.2021. godine:

 • Proizvodi se mogu prodavati sa starom energetskom oznakom kroz 9 mjeseci prijelaznog razdoblja
 • Dobavljači ne dostavljaju nove informacije

Od 1.12.2021. godine:

 • Proizvodi sa starom energetskom oznakom se ne smiju prodavati

Pregled postupka zamjene energetske oznake za kućanske uređaje, televizore i zaslone

Dodatni zahtjevi
1. u slučaju prodaje na daljinu ili Internet prodaje:
Za sve informacije o proizvodu koje se pružaju na webu, strelica s razredom energetske učinkovitosti i rasponom istih razreda mora se postaviti uz proizvod. Informacije o proizvodu moraju se potrošaču dostaviti na papiru ili putem web stranica dobavljača. Detaljni zahtjevi za implementaciju nove energetske oznake u slučaju prodaje na daljinu ili Internet prodaje su opširni te trebaju biti preuzeti iz regulative.

2. Specifični zahtjevi za isticanje nove energetske oznake:
a. dobavljač mora istiskati energetsku oznaku u boji na ambalaži ili staviti naljepnicu s energetskom oznakom na ambalažu
b. ukoliko je proizvod jedino izložen u originalnom pakiranju na prodajnom mjestu distributer mora osigurati vidljivost energetske oznake kupcima (npr. Mora biti vidljiva strana pakiranja na kojoj je istaknuta energetska oznaka).

Vidi sliku u većem pregledu (BMP, 4.82 MB)