Nova energetska oznaka kao pokretač proizvodnje i potražnje za energetski učinkovitim uređajima

EU energetska oznaka za uređaje ključan je pokretač inovacija i razvoja tržišta energetski učinkovitih tehnologija zadnjih 20 godina. Energetska oznaka igra dvojaku ulogu stimuliranja inovacije kod proizvođača i potražnje učinkovitih uređaja od strane kupaca.

Evaluacijom učinka zaključeno je kako trenutni koncept razreda energetske učinkovitosti od A+++ do D smanjuje transparentnost i gubi na inicijalnoj pokretačkoj moći. Kao rješenje nametnuo se povratak na originalni A do G koncept razreda. Kada se u obzir uzme razvoj tržišta i tehnologije potrebno je i postojeće klase redefinirati, odnosno ljestvicu prilagoditi stvarnom i očekivanom stanju na tržištu.

LABEL 2020 projekt organiziran je sa ciljem pomoći tranziciji tržišta prema novim energetskim oznakama. Projekt je započeo u lipnju 2019. godine i trajati će do siječnja 2023. godine, uz koordinaciju Austrijske energetske agencije i sudjelovanje u 16 zemlja članica EU.

Ciljevi Label 2020 projekta je potpora za:

 • potrošače i profesionalne kupce kroz informacijske kampanje, usluge i alate.
 • distributere u ispravnoj, učinkovitoj i djelotvornoj implamentaciji nove energetske oznake na mjestu prodaje, što uključuje fizičke dućane kao i internet prodaju.
 • proizvođače u dostavi ispravnih energetskih oznaka i informacija o proizvodu.
 • zakonodavce i druge dionikeu promociji nove energetske oznake u sklopu nacionalnih programa, inicijativa i shema.

Pozivamo vas da stupite u kontakt sa svojim nacionalnim projektnim partnerom kako biste iskoristili koristi i sudjelovali u pripremi komunikacijskih nastojanja Label 2020 projekta!

Sljedeći primjeri diseminacije planirani su za implemantaciju u sklopu LABEL 2020 projekta (uz manje različitosti u implemantaciji u pojedinim zemljama):

Ciljane skupineKljučni akteriAlati i usluge koje se pružaju
Potrošači
 • Krajnji kupci
 • Mobilne aplikacije i alati na internet stranicama
 • Informacijske kampanje
Profesionalni kupci
 • Osobe koje provode javnu nabavu
 • Agencije i institucije za javnu nabavu
 • Udruge na području stanovanja
 • Profesionalni kupci u privatnim tvrtkama itd.
 • Mobilne aplikacije i alati na internet stranicama
 • Informacijske kampanje
 • Alati za usporedbe i izračune
 • Kriteriji za nabavu (smjernice kako koristiti energetsku oznaku i propise o ekološkom dizajnu za specifikaciju kriterija prilikom nabave proizvoda)
Distributeri
 • Trgovine koje prodaju kućanske uređaje i rasvjetu
 • Prodavaonice namještaja i centri za uređenje doma
 • Supermarketi
 • Internet prodavaonice
 • Informacijski alati na mjestu prodaje (na televizorima dućana, tiskani alati i slično)
 • Informacijski moduli i alati za internet stranice
 • Moduli za edukaciju zaposlenika u dućanima
 • Alati za e-učenje
Proizvođači i udruge proizvođača
 • Udruge proizvođača na nacionalnoj razini
 • Udruge proizvođača na EU razini
 • Proizvođači, uvoznici i dobavljači
 • Segment stranice projekta posvećen proizvođačima
 • Usluge informiranja
 • Usluge povratnih informacija u segmentu neusklađivanja s novim propisima o energetskim oznakama
Zakonodavci i javna administracija
 • Jedinice lokalne saopuprave (općine i gradovi)
 • Jedinice regionalne samouprave (županije)
 • Institucije odgovorne za poticanje tržišta i javnu nabavu
 • Institucije za nadzor tržišta i inspekcije
 • Smjernice za javnu nabavu
 • Smjernice i podrška za poticajne programe
 • Iskustva u implementaciji nove energetske oznake za institucije nadležne za nadzor tržišta
Zainteresirani dionici
 • Udruge potrošača
 • Konzultanti na polju energetike
 • Energetske agencije
 • Organizacije koje se bave zaštitom okoliša
 • Distributeri energije itd.
 • Segment internet stranica projekta
 • Tiskane informacije
Mediji
 • Mediji za informiranje potrošača: Internet servisi, društvene mreže, tiskovine, televizijske emisije, radio emisije
 • Specijalizirani mediji
 • Sadržaj za medijsku kampanju (članci, sadržaj za društvene mreže, televizijski spotovi)
Ključni dionici na EU razini
 • Zakonodavni okvir za energetsko označavanje
 • Nadzor tržišta u segmentu energetskih oznaka
 • Iskustvo i preporuke iz procesa provedbe, kako za razvoj zakonodavstva, tako i za nadzor tržišta

EU je usvojila novi format i vizualni identitet za energetske oznake, i to za 6 skupina proizvoda:

 • Perilice posuđa,
 • Hladnjake i zamrzivače,
 • Izvore svijetlosti,
 • Perilice rublja i kombinirane perilice sušilice,
 • Rashladne uređaje (komercijalni hladnjaci),
 • Televizori i zasloni.

 

Te će nove energetske oznake biti vidljive europskim potrošačima u dućanima i na internet stranicama od 1. ožujka 2021. godine. Imajte na umu da će energetske oznake za neke kategorije proizvoda ostati u istom formatu kao i danas - njihov prijelaz na nove oznake odvijat će se kasnijeg datuma. Tu spadaju sušilice, klima uređaji, električni radijatori, grijači vode i slično.

Koje su nove značajke ovih energetskih oznaka?

Interne procjene komisije vrednuju ukupne godišnje uštede energije novih energetskih oznaka do 2030. godine na 38 TWh godišnje, što je ekvivalent godišnjoj potrošnji električne energije u Mađarskoj.

Povratak na dobro poznatu i učinkovitu raspodjelu razreda energetske učinkovitosti od „A do G“, što uključuje postupak ponovnog skaliranja postojećih energetskih oznaka, npr. uklanjanje razreda od A + do A +++.

Digitalna baza podataka za nove energetski učinkovite proizvode, tako da su svi novi proizvodi koji se plasiraju na tržište EU registrirani u internetskoj bazi podataka, što omogućava veću transparentnost i lakši nadzor tržišta od strane nacionalnih vlasti.

Novi element ovih oznaka je QR kod s kojim će potrošači moći dobiti dodatne, službene (nekomercijalne) informacije skeniranjem koda pametnim telefonom. Te podatke proizvođači ubacuju u digitalnu bazu podataka.

Ovisno o proizvodu, energetska oznaka prikazivati će ne samo potrošnju energije, već i druge informacije povezane sa proizvodom korištenjem novih intuitivnih piktogramima, a sve radi bolje usporedbe proizvoda i bolje informiranog izbora prilikom kupnje: informacije o potrošnji vodi po ciklusu pranja, kapacitetu skladištenja, emisiji buke i slično.

Projekt Label 2020 dobio je financijska sredstva od programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020 u skladu s Ugovorom o grantu broj 847062. Autori su jedini odgovorni za sadržaj ovog dokumenta. To ne odražava nužno mišljenje Europske unije. Niti EASME ni Europska komisija nisu odgovorni za bilo kakvu uporabu informacija koje se u njima nalaze.