Detaljno o novim energetskim oznakama

Pojedinačne oznake za sedam grupa proizvoda uključuju djelomično nove informacije (npr. razred razine buke, potrošnju energije u HDR načinu rada itd.) te nove piktograme. Niže su objašnjene detaljne značajke različitih energetskih oznaka i razlika u odnosu na stare.