Nova energetska oznaka za rashladne vitrine

Razlike u odnosu na staru energetsku oznaku (osim novih razreda energetske učinkovitosti

  • Novi piktogram za vinske boce
  • Drugačiji piktogram za razinu buke i dodatna oznaka razreda razine buke