Energetska oznaka za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje (osim rashladnih vitrina za hlađenje pića i zamrzivača za sladoled)

Ova energetska oznaka za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje ne zamjenjuje staru oznaku i potpuno je nova.

Bilješka a)

 • za rashladne automate za prodaju: zbroj neto zapremnina svih odjeljaka na radnoj temperaturi hlađenja, izražen u litrama (l).
 • za sve ostale rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje: zbroj površina za izlaganje na radnoj temperaturi hlađenja, izražen u četvornim metrima (m2).
 • za sve rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja: izostavljaju se piktogram i vrijednosti u litrama (l) ili kvadratnim metrima (m2).

Bilješka b)

 • za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje čiji su odjeljci na radnoj temperaturi hlađenja u istom temperaturnom razredu, osim rashladnih automata za prodaju; temperatura na vrhu: najviša temperatura najtoplijeg M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C); temperatura na dnu: najniža temperatura najhladnijeg paketa za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C) ili najviša minimalna temperatura svih M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C).
 • za rashladne automate za prodaju; temperatura na vrhu: najviša izmjerena temperatura proizvoda za odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja u Celzijevim stupnjevima (°C); temperatura na dnu: temperatura je izostavljena.
 • za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi hlađenja, izostavljaju se piktogram i vrijednosti u Celzijevim stupnjevima (°C).

Bilješka c)

 • za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje, osim za rashladne automate za prodaju: zbroj površina za izlaganje na radnoj temperaturi zamrzavanja, izražen u četvornim metrima (m2).
 • za sve rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja: izostavljaju se piktogram i vrijednosti u kvadratnim metrima (m2).

Bilješka d)

 • za rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje čiji su odjeljci na radnoj temperaturi zamrzavanja u istom temperaturnom razredu, osim rashladnih automata za prodaju; temperatura na vrhu: najviša temperatura najtoplijeg M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C); temperatura na dnu: najniža temperatura najhladnijeg paketa za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C) ili najviša minimalna temperatura svih M-paketa za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C).
 • za rashladne automate za prodaju; temperatura na vrhu: najviša izmjerena temperatura proizvoda za odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja u Celzijevim stupnjevima (°C); temperatura na dnu: temperatura je izostavljena.
 • za sve rashladne uređaje s funkcijom izravne prodaje koji ne sadržavaju odjeljke na radnoj temperaturi zamrzavanja: izostavljaju se piktogram i vrijednosti u Celzijevim stupnjevima (°C).