Često postavljana pitanja

Hoće li najučinkovitiji proizvodi dostupni za kupnju nakon uvođenja nove energetske oznake biti energetskog razreda A?

Ne, nije sigurno da će proizvodi iz energetskog razreda A prema novoj energetskoj oznaci biti odmah dostupni. Zapravo je vrlo vjerojatno da u početku neće biti proizvoda energetskog razreda A jer je najviša učinkovitost ostavljena budućem tehnološkom razvoju. Dostupni proizvodi s najboljom učinkovitošću mogli bi se svrstati u B ili C energetske razrede.

Kako će se pratiti uvođenje novih energetskih oznaka?

Države članice, prije svega kroz tijela za nadzor tržišta poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale njihovu primjenu učinkovitim, proporcionalnim i odvraćajućim sankcijama. Slijedom članka 7.4 Europske uredbe 2017/1369, države članice postavile su pravila koja se odnose na kazne primjenjive u slučaju kršenja okvirne uredbe o energetskom označavanju, uključujući neovlaštenu upotrebu energetskih oznaka. Cjelovit popis svih europskih tijela za nadzor tržišta dostupan je na sljedećoj poveznici: ec.europa.eu/docsroom/documents/42281

Hoće li biti ograničenja za sudjelovanje na javnim natječajima ako nova energetska ljestvica ne bude usvojena? Ako da, od kada?

Ako opskrbljivač ne usvoji novu energetsku ljestvicu nakon stupanja na snagu okvirne uredbe o energetskom označavanju, neće biti u mogućnosti sudjelovati na javnim natječajima, jer su propisi pravni akti definirani u članku 288. ugovora o funkcioniranju Europske unije (TFEU) obvezujući u svim svojim elementima i izravno primjenjivi u svim državama članicama. Upravna tužba mora biti u skladu s načelima zakonitosti, nepristranosti i dobrih rezultata, a ako se prihvati ponuda formulirana kršenjem nove energetske ljestvice, počinilo bi se očito protupravno djelo.

Postoje li doprinosi koji potiču nove energetske oznake?

Europska komisija financira nekoliko projekata kojima je cilj olakšati energetski prijelaz prema većoj održivosti, informiranjem i podrškom svim zainteresiranim stranama (dionicima). Mjere će biti podržane daljnjim inicijativama za povećanje kapaciteta javne uprave. Na primjer, jačanjem alata za razmjenu najboljih praksi i nuđenjem više mogućnosti za osposobljavanje i edukaciju. Što se tiče državnih poticaja, oni će se dodijeliti u granicama europskih pravila o državnim potporama.

Želio bih kupiti novi uređaj i trebao bih kupiti proizvod koji odgovara prethodnom energetskom razredu A+++. Koja je odgovarajući razred prema novoj ljestvici?

Nije moguće a priori utvrditi kojem će novom energetskom razredu odgovarati proizvod koji je na staroj energetskoj oznaci bio A+++ razreda. Najjednostavniji način usporedbe razlika između starih i novih energetskih oznaka je upotreba podataka sadržanih na novoj energetskoj oznaci.

Osim energetske oznake, kako mogu usporediti performanse starog uređaja s A+++ oznakom s novim uređajem A oznake?

Objektivne procjene i usporedbe bit će moguće zahvaljujući EPREL bazi podataka. Od kraja 2020. godine bit će dostupan dio baze podataka proizvoda koji podliježu implementaciji nove energetske oznake, posebno namijenjen profesionalnim kupcima i potrošačima, a kojima se može pristupiti putem namjenske platforme na web mjestu EU-a. Budući da su proizvođači obvezni učiniti dostupnim mnoge tehničke informacije o prije navedenim proizvodima, bit će moguće pristupiti detaljima i usporediti proizvode različitih dobavljača na istoj platformi. Do 1. ožujka 2021. godine bit će dostupni podaci koji se odnose na staru energetsku oznaku; od 1. ožujka 2021. godine podaci koji se odnose na novu energetsku oznaku.

Koje će dodatne informacije biti uvedene u nove energetske oznake?

Nove energetske oznake omogućuju tehničke listove na dohvat ruke zahvaljujući svojim QR kodovima. Za svaki proizvod nova oznaka prikazuje QR kod izravno povezan s EPREL bazom podataka, putem kojeg će biti moguće odmah pregledati informacijske listove proizvoda. Na taj će način biti omogućen pristup svim strateškim informacijama radi brže i učinkovitije procjene ekonomskih prilika u smislu učinka, uštede i poštivanja propisa.

Hoće li nova energetska oznaka biti praktični alat za društvenu i korporativnu odgovornost?

Da, novo označavanje pridonijet će potrebama poduzeća za odgovornošću, čineći ga praktičnim alatom ažuriranim najnovijim smjernicama i konsolidiranim međunarodnim standardima na tu temu (ISO 26000, GRI 302, AA1000). Novo označavanje pružit će priliku tvrtkama da se bave okolišnim i energetskim pitanjima s alatom koji je odgovoran i lako prepoznatljiv od strane dionika, olakšavajući prijenos informacija o društvenim odgovornostima koje poduzeće preuzima.