Opće teme

Kada se stara energetska oznaka mora zamijeniti novom za kućanske uređaje i televizore koji se prodaju na tržištu prije i poslije studenog 2020. godine?

 • Zamjena se mora izvršiti u roku od 14 radnih dana od 1. ožujka 2021. godine. 14 dana je određeno kao radni dani, uključujući samo period od ponedjeljka do petka, ali ne i subotu, nedjelju ili nacionalne praznike. Nove oznake ne smiju se prikazivati u trgovinama i na internet stranicama prije 1.3.2021.  godine.
 • Zahtjevi koji se odnose na vrijeme zamjene isti su za fizičke trgovine i za internet stranice.

Trebaju li se izmjeniti energetske oznake koje se nalaze unutar pakiranja proizvoda koji se nalaze na skladištima?

 • Distributeri trebaju jedino prikazati i istaknuti novu energetsku oznaku oznaku u trgovinama i na internet stranicama od dana kada se nova oznaka počinje primjenjivati. Ne traži se izmjena sadržaja pakiranja (ambalaže). Dakle, stare energetske oznake i informacijski listove proizvoda u pakiranju ne moraju biti zamijenjeni.
 • Međutim, u pogledu izvora svjetlosti, distributer naljepnicom iste veličine zamjenjuje postojeću energetsku oznaku ili ljepljenjem direktno na ambalažu ili pričvršćenoj uz ambalažu, u roku od 18 mjeseci nakon 1. rujna 2021. godine, odnosno do 28. veljače 2023. godine.

Može li se nova energetska oznaka prikazati u reklamama ili katalozima prije 01.03. odnosno 01.09.2021. godine?

 • Bilo koji vizualni oglas za određeni proizvod koji sadrži novu energetsku oznaku ne smije biti objavljen prije datuma primjene nove uredbe (1. ožujka ili 1. rujna 2021. godine, ovisno o proizvodu). Katalozi se mogu pripremiti, ali ne i širiti prije tih datuma. Isto vrijedi i za oglašavanje na internetu.

Za kućanske uređaje, televizore i zaslone: Koji su proizvodi izuzeti od implementacije nove energetske oznake  i do kada je dopušteno prodavati takve proizvode?

 • Distributeru koji nije u mogućnosti nabaviti novu energetsku oznaku za proizvod na zalihi jer je dobavljač prestao poslovati, dopušteno je prodavati navedene proizvode do 30. studenog 2021. godine. Nakon tog datuma, navedeni proizvodi ne smiju biti u trgovinama i internet stranicama te se ne smiju više prodavati.
 • Ako se nakon 1. studenog 2020. godine na tržištu ne stavljaju novi proizvodi istog modela ili ekvivalentni modeli, a ako stara i nova energetska oznakazahtijevaju različita ispitivanja modela, dobavljač je izuzet od obveze isporuke nove energetske oznake za proizvode stavljene na tržište prije 1. studenog 2020. godine. U tom slučaju, distributeru se dopušta prodaja tih proizvoda isključivo s starom energetskom oznakom do 30. studenog 2021. godine. Nakon tog datuma, navedeni proizvodi ne smiju biti u trgovinama ili internet stranicama i ne smiju se više prodavati.

Internetska prodaja ili prodaja na daljinu, uključujući vizualno oglašavanje i promotivni materijal za grupe proizvoda koji dobivaju nove energetske oznake

Koje posebne zahtjeve treba uzeti u obzir u vezi s Internetom i prodajom na daljinu?

 • Strelica boje energetskog razreda proizvoda i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti moraju se staviti pored modela koji se prodaje na daljinu, poput internet prodaje. Grafičke specifikacije strelica detaljno su opisane u Prilogu VII i VIII svakog propisa o energetskom označavanju. Za jednobojni tiskani materijal moguća je jednobojna inačica.
 • Dobavljači osiguravaju da se nova energetska oznaka i novi informativni list proizvoda nalazi u EPREL bazi podataka. Distributer ih može zatražiti od dobavljača u tiskanom obliku (članak 3 - obveze dobavljača). Dodatne specifikacije o novoj energetskoj oznaci i informativnom listu proizvoda za internet i prodaju na daljinu detaljno su opisane u Prilogu VII i VIII svakog propisa o energetskom označavanju.
 • U slučaju prodaje na daljinu i telemarketinga, kupci mogu na zahtjev dobiti tiskani primjerak energetske oznake i informacija o proizvodu (obično točka 6. Priloga VII) od distributera. U slučaju tele marketinga, (usmene) informacije koje se pružaju kupcu moraju uključivati energetski razred proizvoda i raspon raspoloživih razreda energetske učinkovitosti.

Informacije koje se odnose na EPREL (EU baza podataka za proizvode s energetskom oznakom)

Kako i kada će se generirati nove energetske oznake?

Dobavljači već moraju registrirati uređaje kojima je potrebna energetska oznaka, i to od 1. siječnja 2019. godine.

Dobavljači moraju ponovno registrirati svoje proizvode ako ne spadaju pod propisane iznimke. Ovom ponovnom registracijom generirat će se novi EPREL identifikator.

Do trećeg kvartala 2020. godine, EPREL omogućuje tvrtkama da unaprijed registriraju svoje proizvode i na taj način ručno generiraju nove energetske oznake. EPREL proizvodi QR kod koji treba biti uključen u izvornu datoteku energetske oznake (objavljeno u Europa, INDD formatu). Tako se oznake mogu proizvesti ručno uz podršku grafičkog dizajnera.

Očekuje se da će potpuna ponovna registracija u bazi podataka EPREL biti dostupna od trećeg kvartala 2020. godine. To će uključivati i proizvodnu funkcionalnost za automatsko generiranje novih energetskih oznaka. Tako će EPREL od navedenog vremenskog razdoblja pa nadalje proizvoditi nove energetske oznake. Tvrtke moraju unijeti sve podatke za proizvod, a oznaku automatski proizvodi EPREL.

Hoće li distributeri moći preuzeti energetske oznake i podatke o proizvodima s EPREL-a?

Distributeri će također moći preuzeti informacije s EPREL-a od datuma kada se nova energetska oznaka počne primjenjivati.

Kada će informacije o novim promijenjenim energetskim oznakama biti vidljive na EPREL-u za širu javnost?

 • Šira javnost će također moći preuzeti nove energetske oznake i nove povezane informativne listove iz EPCEL baze od dana kada se počne primjenjivati nova regulativa.
 • Pristup EPREL-u bit će omogućen povezivanjem QR koda izravno u stranicu proizvoda u EPREL-u.
 • Informacije koje se pružaju na EPREL-u temeljit će se na trenutnim (starim) propisima do 28. veljače 2021. godine za kućanske uređaje, televizore i zaslone, odnosno 31. kolovoza 2021. godine za izvore svijetlosti. Informacije prema novim propisima dobivaju se od 1. ožujka 2021. godine za kućanske uređaje, televizore i zaslone te od 1. rujna 2021. godine za izvore svijetlosti.

Edukacijski materijal i promocija novih energetskih oznaka

Koji se promotivni i edukativni materijal može koristiti prije datuma primjene novih propisa (1. ožujka 2021. odnosno 1. rujna 2021. godine za izvore svjetlosti)?

 • Svaka vizualna reklama za specifični proizvod koji sadrži novi energetski razred i/ili novu energetsku oznaku ne smije se objaviti prije datuma primjene novog propisa (1. ožujka za kućanske uređaje, televizore i zaslone, odnosno 1. rujna 2021. godine za izvore svijetlosti). Katalozi se mogu pripremiti, ali ne distribuirati prije ovih datuma. Isto vrijedi i za reklamiranje na Internetu.
 • Informacijske kampanje o novim energetskim oznakama uz edukativni materijal mogu se održati prije datuma primjene novih propisa.