E-učenje za distributere i dobavljače

E-učenje razvijeno od strane Label2020 projekta educira vaše zaposlenike u objašnjavanju nove energetske oznake, nudi odgovare na tipična pitanja kupaca te interaktivno simulira razgovore sa kupcima.

Detaljnije, e-učenje obuhvaća:

  • ...razlike nove energetske oznake u odnosu na staru, kako općenito, tako za svaku grupu proizvoda zasebno
  • ....vremenski period kada je protrebno zamijeniti staru energetsku oznaku
  • ...primjeri mogućih pitanja kupaca uz adekvatne ogovore
  • ...prednosti nove energetske oznake i načini kako ih predstaviti kupcima

 

Platforma za e-učenje

Kako bi se pružila obuhvatnija potpora vezana uz nove energetske oznake, moduli e-učenja dostupni su i u SCORM 1.2 i SCORM 2004 formatima.

Ukoliko ste zainteresirani za e-učenje u SCORM verziji, molimo da pošaljete upit na e-mail: mbiscan@eihp.hr